Jawa - Moto - ČZ VETERAN CLUB MŠENO - Členové klubu: Paclt Josef st.

Jawa - Moto - ČZ VETERAN CLUB MŠENO