Jawa - Moto - ČZ VETERAN CLUB MŠENO - MS mopedů Stadion: Pravidla závodu - upraveno 2015

Jawa - Moto - ČZ VETERAN CLUB MŠENO

MS mopedů Stadion: Pravidla závodu - upraveno 2015

Pravidla:

1.   Každá rozjížďka se jede na tři kola se čtyřmi jezdci na startu
2.   Na ovál se vjíždí malou branou. Zpět do depa se vyjíždí velkou branou
3.   Bez ochranné přilby, brýlí, rukavic a pevné obuvi nebude závodník vpuštěn na start
4.   Postavení na startu je dáno přesným rozpisem jednotlivých jízd tak, aby každý závodník  během závodu startoval ze všech daných startovních pozic
5.   Na dodržování pravidel bude dbát hlavní rozhodčí, na jehož pokyn může být též závod přerušen, rozsvícením červeného světla a zvednutím červeného praporku
6.   Při startu je každý závodník povinen sledovat startmaršála a dbát jeho pokynů
7.  
a) Za lokty, najetí do pásky, nebo jinou neukázněnost při startu může jezdec inkasovat černý praporek, což znamená vyloučení z jízdy
b) Závodník, který způsobí pád dalšího jezdce, je z následné opakované jízdy vyloučen
8.     Žlutý praporek s černým křížem znamená vjezd do posledního kola
9.   Cílový praporek je černobílá šachovnice
10. Pokud závodník projede cílem, vždy pokračuje ve směru jízdy až do depa, otočení stroje do protisměru bude potrestáno diskvalifikací v následující rozjížďce.
11.   Při poruše je nutné ihned odstranit stroj ze závodní dráhy, nebo jet vždy po okraji oválu nebo kraji trávníku. Nikdy nevjíždět na fotbalové hřiště.
12.   Bodové hodnocení jednotlivých jízd:                                                                         

1. místo – 3 body
2. místo – 2 body
3. místo – 1 bod
4. místo – 0 bodů
neprojetí cílem – 0 bodů

13. Protest je možné podat pouze po složení 500,- Kč zálohy a to přímo u ředitele závodu maximálně 10 minut po dojetí poslední rozjížďky. Pokud bude podaný protest shledán jako oprávněný, bude záloha vrácena. Pokud bude podaný protest shledán jako neoprávněný, daná záloha propadá ve prospěch pořadatele závodu.
14. 
a) Podáním přihlášky se účastník závodu zavazuje podřídit se výše uvedeným pravidlům      
b) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo zrušit nebo zastavit závod v případě nízké účasti, nepřízně počasí nebo jiné nepředvídatelné události, popřípadě jej přesunout na jiný nejbližší možný termín
c) Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a je si vědom s tím spojených možných bezpečnostních rizik.
d) Pořadatel závodu odmítá za osobní věci a věcné škody způsobené při závodu

e) Závodu se může zúčastnit osoba starší 15 let. Do 18 let za závodníka zodpovídá jeho zákonný zástupce.


Technická pravidla

15. V kategorii STANDARD se povoluje pouze záměna karburátoru typ S 11 za typ S 22 (S 23) nebo opačně, žádné odlehčení stroje není povoleno, stroj musí být osazen světlem, krytem řetězu, nosičem (možno nahradit neoriginálním). Zapalování musí být originální, taktéž hlava i válec - bez snížení či podložení.
16. V kategorii SPECIAL se povoluje jakákoliv vnitřní úprava motoru včetně změny vrtání válce. Pouze klasický tvar motoru S 11, S 22, S 23 z vnější strany je nutné zachovat. Dále je povoleno klapkové sání a jakákoli úprava rámu, řidítek, kol nebo pérování včetně změny převodů.
17.  Z hlediska bezpečnosti je nutné jak v kategorii STANDARD tak v kategorii SPECIAL použití bezpečnostního krytu rotoru.
18. Na kontrolu dodržení výše uvedených pravidel proběhne při registraci technická přejímka strojů a rozdělení do kategorií. U kategorie STANDARD

se sundává výfukové koleno, měří se velikosti kanálů (nesmí být zvětšeny), vrtání max. 40 mm, pístní kroužky min.2 v původní tloušťce. Pokud stroj neprojde kontrolou, startovné se nevrací (sežene si náhradní, nebo jede kategorii Speciál - pokud bude volné místo).

19. Účast je omezena na 50 jezdců v obou kategoriích dohromady.
20. Přejímka a prezentace strojů je v den závodu vždy do 10.30 hodin
21. Pořadatel si vyhrazuje právo na určité změny , které budou nutné z hlediska organizace a pořádání závodu.
22. Pořadatel závodu může do jednotlivých rozjížďek doplnit náhradního jezdce.

 

  -